grodzisko, Brzoza
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko należy do grodów wczesnopiastowskich na Równinie Szamotulskiej, w północno zachodniej Wielkopolsce.

Historia

Grodzisko pierwotnie pierścieniowate, obecnie częściowo zniszczone. Wieś wzmiankowana w 1387 r.

Opis

Grodzisko zwane Wojenna Góra, Grodziszczko położone na wzniesieniu, po wschodniej stronie drogi z Brzozy do Grzebieniska, 700 m na północny zachód od wsi. 

Grodzisko pierwotnie pierścieniowate o średnicy kotlinki 30x35 m; zachowana powierzchnia obiektu - 0,7844 ha, prawdopodobna powierzchnia pierwotna – 1,1236 ha.

Znane co najmniej od początku XX w. Do rejestru zabytków wpisane w 1971 roku; zniszczone przez sąsiadującą z grodziskiem kopalnię żwiru.

Autopsja wielu archeologów w różnym czasie. W 1986 badania powierzchniowe w ramach AZP, w 2012 weryfikacyjne i pomiarowe prace archeologiczne Marcina Sabacińskiego i Jakuba Wrzoska.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 28-05-2018 r.

Bibliografia

  • Hensel W., 1959, Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, t. 1, s. 92-93;
  • Pietrzak R., 2003, Wstępne wyniki badań grodzisk wczesnośredniowiecznych na Równinie Szamotulskiej, [w:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6, s. 52;
  • Sabaciński M., Wrzosek J., 2012, Sprawozdanie z weryfikacyjnych i pomiarowych prac terenowych grodziska w miejscowości Brzoza, gm. Duszniki, woj. wielkopolskie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Brzoza
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gmina Duszniki
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy