fortyfikacje, Ostrykół
Narodowy Instytut Dziedzictwa en