Cmentarzysko kurhanowe, Łazy Wielkie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Cmentarzysko kurhanowe w Łazach Wielkich należy do grupy stanowisk sepulkralnych mogiłowej kultury przedłużyckiej ze starszej epoki brązu międzyrzecza Odry i Baryczy na pograniczu śląsko-wielkopolskim.

Historia

Cmentarzysko kurhanowe w Łazach Wielkich stan. 7 jest datowane na starszy okres epoki brązu (1500–1300 p.n.e.).

Opis

Cmentarzysko kurhanowe znajduje się w lesie w odległości ok. 1,5 km na zach. od krańca wsi Łazy Wielkie i ok. 0,8 km na pn.-zach. od Łazów Małych. Leży w paśmie wysoczyzn przechodzących w obniżenie Bramy Malerzowskiej, mikroregionu w paśmie Wzgórz Trzebnickich, na krawędzi moreny dennej, na glebach piaszczystych.

Na powierzchni ok. 1 ha znajduje się kilka kopców ziemnych. Najlepiej widoczne w terenie są 4 z nich, z czego 3 zostały usypane jeden za drugim na osi pn.-pd. z lekkim odchyleniem na zach. Wszystkie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie leśnych dróg, co doprowadziło do ich częściowej niwelacji. Nasypy mają kształt stożkowaty i osiągają obecnie do 1 m wysokości, a ich średnice do ok. 14 m przy podstawie.

Kurhany z cmentarzyska w Łazach Wielkich były już znane badaczom niemieckim w 1. poł. XX w. Jako ich lokalizację podawali Klein Lahse [Łazy Małe]. W 1925 r. jeden z kopców został przebadany metodą wykopaliskową. W jego wnętrzu odkryto 2 naczynia i szczątki ludzkiego szkieletu. Stanowisko zostało również pozytywnie zweryfikowane powierzchniowo w 1967 i 1990 r.

Zabytek jest ogólnie dostępny.

oprac. Radosław Solski, 29-11-2015 r.

Bibliografia

  • Karta Ewidencyjna Stanowiska Archeologicznego Łazy Wielkie 7 (AZP 73-31/26), Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
  • Lasak I., Epoka brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim, cz. II: Zagadnienia kulturowo-osadnicze, Wrocław 2001.
  • Zotz L., Hügelgräberaufnahme in Schlesien, „Altschlesische Blätter”, t. 5, nr 6, 1930, s. 81–84.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kurhan
  • Chronologia: wczesna epoka brązu
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Łazy Wielkie
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. milicki, gmina Krośnice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy