Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

grodzisko, st. 6 - Zabytek.pl

Adres
Bystre

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki, gm. Oleśnica

Grodzisko stanowi przykład średniowiecznego budownictwa obronnego ziemi oleśnickiej.

Historia 

Grodzisko w Bystrem jest datowane na XI–XII w./XIII–XIV w.

Opis

Usytuowanie zabytku

Grodzisko znajduje się w odległości ok. 2 km na zach. od centrum Ligoty Wielkiej i ok. 1,2 km od wsi Bystre. Położone jest na terenie równinnym na niewielkim zalesionym wzniesieniu o wysokości 135 m n.p.m., 400 m na wsch. od rz. Świerzyny (Świerznej), prawobrzeżnego dopływu Widawy w dorzeczu Odry.

Opis stanowiska                                            

Wklęsłe założenie obronne ma kształt owalu wydłużonego na osi zach.-wsch. Wymiary grodziska wynoszą w przybliżeniu 120 na 80 m. Relikty fosy nie przekraczają 11 m szerokości. Warstwa kulturowa na majdanie osiąga miąższość ok. 0,5 m. Pozostałości grodu zajmują obszar 1,09 ha.

Stan i wyniki badań archeologicznych

Grodzisko w Bystrem było już znane badaczom niemieckim w 1. poł. XX w. Na mapie z 1937 r. miejsce to zostało oznaczone jako Burgwall. Po 1945 r. przeprowadzono na terenie opisywanego założenia obronnego badania sondażowe w latach 1959–1960 i w 1963 r. Na podstawie tych prac stwierdzono, że gród średniowieczny powstał w miejscu osady kultury łużyckiej z epoki brązu. Podczas badań powierzchniowych natrafiano tylko na ceramikę z tego okresu pradziejów.

Zabytek jest ogólnie dostępny i dobrze widoczny w terenie jako kępa drzew.

oprac. Radosław Solski, 29-11-2015 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_02_AR.30422, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_AR.3110653