grodzisko, Podgórz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

grodzisko

Podgórz

średniowiecze wczesne
photo

Grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-XII w. Jedno z czterech grodzisk tworzących skupisko osadnicze w Kotlinie Chodelskiej. W początku XX w. widoczny wał ziemny, obecnie zniwelowany.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2002 r. pozwoliły na odkrycie obiektów z różnych okresów chronologicznych: neolitycznego pochówku ludności kultury pucharów lejkowatych w pozycji skurczonej z przeszło 1300 muszli kauri, ponadto osady KPL z zabytkami krzemiennymi, fr. naczyń glinianych, obiektami gospodarczymi. Odkryto również fragmenty ceramiki z epoki brązu.
Liczne znaleziska wczesnośredniowieczne z okresu VIII-XII w., w tym relikty umocnień drewniano ziemnych oraz fosa. Relikty spalonego budynku datowanego radiowęglowo na VIII w. Liczne zabytki późnośredniowieczne i nowożytne: monety, zabytki metalowe, fr. naczyń glinianych, fr. cegły „palcówki”, dachówki, szkło okienne.

Literatura:

- Wierciński H., Zabytki i pomniki przeszłości w pow. puławskim, „Ziemia Lubelska”, nr 317, s. 2
- R. Jakimowicz, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego za 1928 r., Wiadomości Archeologiczne, T. XIII, 1935, s. 244
- S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Annales UMCS, se. F, vol. 6, 1951, s. 356-357
- Katalog Archeologicznych Zbiorów Pozamuzealnych, Zeszyt 3, Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, red. J. Nogaj-Chachaj, z. 3, cz. 2, Warszawa, 1995, s. 306-307 (tam nr inwentarzy)
- Rozwałka A., Rejniewicz Ł., Niedźwiadek R., Gród w Podgórzu – wczesnośredniowieczne wrota Kotliny Chodelskiej, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, (red.) J. Libera, A. Zakościelna, Lublin, 2004, s. 381-395


Obiekt uzupełniony przez użytkownika Łukasz Miechowicz.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Podgórz
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Wilków
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy