Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarzysko - Zabytek.pl

Adres
Wojsławice

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Wojsławice-gmina wiejska

Przykład jednego z lepiej zachowanych cmentarzysk kurhanowych na Lubelszczyźnie. Stanowi ważny element w krajobrazie Działów Grabowieckich.

Usytuowanie i opis

Cmentarzysko kurhanowe jest położone w południowej części miejscowości, ok. 800 m na zachód w linii prostej od zabudowań wsi Majdan Nowy, na terenie lasu prywatnego, po prawej stronie szosy wiodącej z Wojsławic  na południe w kierunku miejscowości Tuczępy i Grabowiec, w strefie poza dolinami.

Opis stanowiska: Cmentarzysko składa się z siedmiu kopców ziemnych o różnej wielkości. Ich wymiary wynoszą: kopiec nr 1 – 12 x 10 m, wys. 1,2 m; kopiec nr 2 – 6 x 4 m i wys. 0,8 m; kopiec  nr 3 – 6 x 6 m i wys. 0,8 m; kopiec nr 4 – 12 x 12 m i wys. 1,2 m; kopiec  nr 5 – 12 x 8 m, wys. 1,10 m; kopiec nr 6 – 16 x 14 m, wys. 1,8-2,0 m; kopiec nr  7 – 12 x 10 m i wys. 1 m. Kopce usytuowane są w skupisku na powierzchni o wymiarach  ok. 30 x 60 m. Całe stanowisko porasta drzewostan leśny.

Historia

Stanowisko do literatury wprowadził w 1961 r. Stanisław Skibiński. Zanotował, że „W lasku włościańskim w pobliżu drogi koło Popław znajduje się cmentarzysko złożone z 9 kurhanów. Wysokość kopców wynosi od 0,5 – 2 m, średnice 5-10 m. Kilka z nich nosi ślady starych wkopów”. Stanowisko zostało pozytywnie zweryfikowane przez Marię Supryn i Andrzeja Hunicza w 1970 r. Badacze Edmund Mitrus i Bogusław Okupny w 1984 r. również pozytywnie zweryfikowali stanowisko pod względem ilości zachowanych kopców,  uściślili też jego lokalizację, błędnie dotąd określaną jako las w Majdanie  Nowym. Badania wykonane w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w 2002 r. przez Józefa Niedźwiedzia, zidentyfikowały 7 kopców. Prawdopodobnie 2 kopce we wschodniej części stanowiska zostały zniszczone pod koniec lata 70. XX wieku podczas budowy drogi. Zidentyfikowane w trakcie badań powierzchniowych kopce ziemne zostały uznane za mogiły tworzące cmentarzysko kurhanowe wstępnie datowane na okres średniowiecza. Ich bliższa chronologia nie została określona ze względu na brak  weryfikacyjnych badań wykopaliskowych oraz występowania  zabytków ruchomych na powierzchni kopców i całego cmentarzyska.

Obecnie kopce są niszczone korzeniami drzew i krzewów leśnych, które intensywnie porastają teren całego stanowiska. 

Cmentarzysko nie było badane wykopaliskowo. 

Zabytek dostępny dla zwiedzających.

oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 23-03-2020 r.

Rodzaj: cmentarzysko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_06_AR.1612, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_AR.2073818