Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kurhan - Zabytek.pl

Adres
Rejowiec Fabryczny

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Rejowiec Fabryczny-gmina miejska

Kopiec ziemny zwany „Szwedzką Mogiłą“ stanowi ważny element w krajobrazie Pagórów Chełmskich.

Usytuowanie i opis

Zabytek o nazwie „Szwedzka Mogiła“ jest zlokalizowany  w południowo wschodniej części miasta,  na Przedmieściu Stajne, przy szosie Stajne-Rejowiec, na posesji prywatnej przy ul. Złotej 6,  w odległości ok. 60 m na zachód od szosy i 40 m od zabudowań działki. Przez mogiłę przebiega granica działek. Znajduje się na krawędzi  małej doliny bezimiennego cieku - lewego dopływu Rejki. 

Opis stanowiska: Kopiec zachował się lepiej w części południowej (do wys. ok. 1,5  m), słabiej w części północnej (do ok. 0,5 -0,60 m). Jego średnica u podstawy wynosi około 15 m. Obecnie kopiec jest nieużytkiem, częściowo zniszczony przez korzenie drzew i krzewów, które intensywnie porastają całą jego powierzchnię, również w dolnej partii przez podorywanie, zwłaszcza od strony północnej. Stanowisko jest nadal sukcesywnie niszczone od strony północnej na skutek prac polowych. W wyniku podorywania uległo zniszczeniu od 1,50 do 2 m nasypu, mierząc od podstawy w kierunku centrum.

Historia

Kopiec ziemny do literatury archeologicznej wprowadził w 1961 r. Stanisław Skibiński. W tym samym roku obiekt został uznany za zabytek i określony jako mogiła kurhanowa, a jej chronologię wyznaczono wstępnie na średniowiecze. W 1973 r. Jerzy Gąsowski i Andrzej Kempisty określili chronologię kopca na wczesne średniowiecze. 

Stan i wyniki badań archeologicznych

Badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski wykonał w 1990 roku Andrzej Bronicki. Zabytek został określony jako kurhan bez bliższej chronologii.

Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska  był badany w 2009 r. przez Andrzeja Bronickiego w ramach nadzorów archeologicznych nad wykopami kanalizacyjnymi założonymi  w odległości ok. 10 m na zachód od zabytku. Sam kopiec  nie był badany, a  w trakcie nadzoru nie pozyskano istotnych danych, które zweryfikowałyby wiedzę na jego temat.

Zabytek dostępny dla zwiedzających.

oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 22-01-2019 r.

Rodzaj: stanowisko sepulkralne

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_06_AR.1478, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_AR.2456161