Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarzysko - Zabytek.pl

Adres
Pobołowice-Kolonia

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Żmudź-gmina wiejska

Cmentarzysko kurhanowe jest częścią dużego kompleksu cmentarzysk położonych na terenie Pobołowic.

Stanowi cenne źródło do poznania obrządku pogrzebowego z okresu wczesnego średniowiecza.

Usytuowanie i opis

Cmentarzysko kurhanowe znajduje się  na terenie lasu Państwowego Gospodarstwa Leśnego, wchodzącego w sklad Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chełm. Jest położone w obrębie uroczyska „Haliczany“, na północnym stoku doliny rzeki Krzywulki,  w  odległości ok. 1 km na północny zachód od pierwszych zabudowań wsi Pobołowice-Kolonia i ok. 200 m na południowy zachód od szosy Chełm-Hrubieszów. 

Opis stanowiska: Cmentarzysko liczy 10 kopców ziemnych o różnym stanie zachowania. Wysokość kurhanow waha się w granicach od 0,5 do 1,50 m, średnica od 10 do 15 m.  Mogiły  usytuowane są w dość zwartym skupisku o średnicy około 100 m.  Na terenie cmentarzyska nie zarejestrowano zabytków ruchomych.

Historia

Pierwsze ogólne informacje na temat cmentarzysk kurhanowych w lesie Nadleśnictwa Pobołowice ( w tym stanowiska nr 1) odnotował Stanisław Skibiński na początku lat 60. XX wieku. W wyniku pozytywnej kwerendy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cmentarzysko zostało w 1969 roku wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego. Od tego czasu stan zabytku nie uległ poważnym zmianom. Jest nieznacznie zniszczony przez korzenie drzew i krzewów, które porastają powierzchnię kurhanów.

Stan i wyniki badań archeologicznych

Na cmentarzysku nie prowadzono archeologicznych badań wykopaliskowych. Badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski wykonał w 1986 roku Sławomir Jastrzębski.

Zabytek dostępny dla zwiedzających.

oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 11-03-2019 r.

Rodzaj: cmentarzysko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_06_AR.1627, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_AR.2127905