walcownia, Świętochłowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en