park, Kopice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Na terenie parku w Kopicach, zaprojektowanym w typie parku angielskiego przez Wilhelma Hampla, znajdowało się kilkanaście obiektów architektonicznych o różnych funkcjach, rozlokowanych w sposób podkreślający walory krajobrazowe całego założenia. Elementem organizującym obszar parku w jego północnej części są stawy – największy bezpośrednio przed pałacem. Ponadto teren zdobiła kolekcja kilkudziesięciu rzeźb, a także okazałe klomby kwiatowe oraz partery ogrodowe.
Kopicki park został założony na obszarze dawnego lasu łęgowego i na jego terenie znajduje się kilka pomników przyrody – dęby szypułkowe oraz lipy drobnolistne. Powierzchnia parku to 69,7 ha.

Rysunek sytuacyjny parku w Kopicach. Żródło: "Die Gartenkunst" Berlin 1901 r. Park w Kopicach. Żródło: "Die Gartenkunst" Berlin 1901 r. Klomb po stronie wschodniej pałacu. Żródło: "Die Gartenkunst" Berlin 1901 r. Fontanna na jednym ze stawów. Żródło: "Die Gartenkunst" Berlin 1901 r. Sztuczne ruiny ("mysia wieża"). Żródło: "Die Gartenkunst" Berlin 1901 r. Fontanna na przedpolu zachodnim pałacu. Żródło: "Die Gartenkunst" Berlin 1901 r.
Brama wjazdowa – trójprzelotowa, neogotycka brama murowana z cegły klinkierowej z detalami kamieniarskimi. Obiekt w stanie dostatecznym – liczne uszkodzenia i braki elementów dekoracyjnych.

Most wyjazdowy – prowadzący do pałacu dwuprzęsłowy most nad kanałem wodnym od strony północnej. Stan zachowania dostateczny, liczne ubytki balustrad, nawierzchni i w konstrukcji łęków przęseł. Pierwotnie na balustradzie wschodniej figura św. Krzysztofa.

Kaplica grobowa w parku – mauzoleum parkowe w stylu neoklasycystycznym na planie krzyża celtyckiego z kolumnami portyku z kapitelami jońskimi. Wnętrze jednoprzestrzenne, doświetlone oknami owalnymi i półkolistymi. W podpiwniczeniu krypta. Wnętrze i elewacje zdewastowane, brak właściwego poszycia dachu. W środku zachowany ołtarz z krzyżem.

Świątynia dumania (świątynia Diany) – glorieta w typie monopterosa z kolumnami z kapitelami kompozytowymi. Obiekt w stanie dostatecznym – brak posągu oraz wazy na kopule.

Kolumna zwycięstwa – zwieńczona posągiem bogini Nike kolumna z kapitelem w typie korynckim. Obiekt w stanie niedostatecznym – brak posągu, uszkodzenia arkad podstawy zagrażające stabilności.

Sztuczne ruiny („mysia wieża”) – murowana z kamienia polnego budowla romantyczna z tarasem widokowym. Stan zachowania dostateczny.

Pawilon – neogotycka budowla parkowa na planie ośmioboku. Zachowana w stanie niedostatecznym – 3/4 obiektu zburzone.

Kapliczka – wnękowa w stylu neogotyckim, murowana z cegły klinkierowej. Obiekt w stanie dobrym – prawdopodobnie brak oryginalnej figury i krzyża.

Chiński kiosk – drewniana budowla w formie altany – niezachowana – pozostałości cokołu/fundamentu.

Fontanna na przedpolu zachodnim pałacu – bogato zdobiona w stylu neogotyckim – niezachowana – pozostały elementy dolnej misy.

Fontanna po stronie południowej – niezachowana, pozostałości misy i postumentu.

Schody nad stawem – zejście prowadzące do stawu na osi wejścia do pałacu od strony zachodniej, flankowane rzeźbami jeleni – niezachowane, istnieją zniszczone schody i pozostałości postumentów.

Brama z gryfami – murowana z cegły klinkierowej i kamienia łamanego brama parkowa z posągami gryfów – niezachowana – istnieją pozostałości postumentów.

Brama z jeleniami – murowana z cegły klinkierowej i kamienia łamanego brama parkowa z rzeźbami jeleni – zachowana, w części uszkodzona, brak posągów.

Brama z końmi – murowana z kamienia brama przed budynkiem stajni z rzeźbami koni i ornamentami neogotyckimi – zachowana, w części uszkodzona, brak posągów.

Lodownia – murowany z cegły i kamienia magazyn chłodniczy w formie ziemianki – zachowana, w znacznym stopniu zdewastowana.

źródło: www.kopice.pl

Obiekt uzupełniony przez użytkownika Maciej Mischok.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: park
  • Chronologia: 1864 - 1866
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kopice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Grodków - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy