cmentarz przykościelny, Sławka Wielka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en