cmentarz przycerkiewny, Czarna Górna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en