zagroda jednobudynkowa, Michniowiec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en