kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski, Zagłoba
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski

Zagłoba

photo

Kościół murowany, zbudowany w latach 1907-1937 z fundacji Marii Kleniewskiej. Zaprojektowany przez Kazimierza Skórewicza. Wcześniej, w tym miejscu funkcjonowała drewniana kaplica zbudowana w 1898 r.
Świątynia ulokowana jest na tzw. Sowalińskiej Górze. W miejscu tym w 1907 r. ksiądz Antoni Chotyński, odkrył bogate cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (k. przeworskiej), ślady osadnictwa z epoki brązu oraz neolitu oraz wczesnego średniowiecza. Na obszarze cmentarza w latach 30-tych w trakcie kopania grobu odkryto skarb ozdób brązowych kultury trzcinieckiej w literaturze znany jako skarb z Dratowa.

LITERATURA:
- A. Chotyński, Zabytki przedhistoryczne nad rzeczką Chodlem, pow. puław-ski, gub. lubelska, Światowit, t. 9, 1907, s. 64-65
- Tenże, Zabytki przedhistoryczne z Dratowa, Trzcińca, Żmijowisk i innych wsi w powiecie Puławskim, Światowit, t. 9, 1911, s. 47-70
- A. Gardawski, Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, Materiały Starożytne, t. 5, 1959, s. 7-189.
- S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska w pradziejach i wczesnym średnio-wieczu, [w:] Procesy kształtujące strefę przełomowej doliny Wisły i krawędź Roztocza w schyłkowej fazie trzeciorzędu i w czwartorzędzie, red. J. Nowak, Lublin, 1996, s. 61-64
- A. Gardawski, K. Wesołowski, Zagadnienie metalurgii kultury trzcinieckiej w świetle „skarbów” brązowych z Dratowa, pow. Puławy i Rawy Mazowieckiej, Materiały Staro-żytne, t. I, s. 62-63, tabl. XLI
- G. Orlińska, Obrzędowy diadem ze skarbu z Dratowa, ZOW, t. 59, nr 1-4, s. 152-153


Obiekt uzupełniony przez użytkownika Łukasz Miechowicz.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1925 - 1938
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zagłoba 53b
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Wilków
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy