Kamieniczka, tzw. kram śledziowy, Legnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kramy śledziowe w Legnicy stanowią unikalny w skali miasta zespół zabudowy. 

Historia

Osiem renesansowych kamieniczek, zwanych kramami śledziowymi, zachowanych w Rynku w Legnicy (do 1945 r. – Liegnitz), wzniesionych zostało około połowy XVI w. Domy te wybudowane zostały w miejscu średniowiecznych kramów rybnych. W piwnicy domu nr 24 zachowane są relikty gotyckie. W źródłach pierwsza wzmianka o kramach pojawia się w 1574 r. Domy były wielokrotnie przebudowywane. Fasady dwóch kamienic posiadają formy barokowe, pochodzą z XVIII w. Sgraffita na fasadach kamienic nr 26 i 27 powstały około 1570 r., później zatynkowane, odsłonięte zostały w 1934 r.; następnie były kilkakrotnie konserwowane. Podcienia kamienic zrekonstruowane zostały w latach 1961-1962.

Opis

Kramy śledziowe usytuowane są w południowej części bloku śródrynkowego, w jego wschodniej pierzei, w sąsiedztwie starego ratusza. Są to budynki III-kondygnacyjne, o fasadach 2-osiowych, z podcieniami w przyziemiu. Szczyty kamienic o formach renesansowych, barokowych i klasycystycznych. Fasady domów nr 26 i 27 w poziomie I i II piętra dekorowane są sgraffitem – dekoracja składa się z motywów ornamentalnych, architektonicznych oraz medalionów i kartuszy. Na elewacji domu nr 26 umieszczono trzy medaliony:  w środkowym polu tarcza z herbem księstwa legnicko-brzeskiego, w lewym – wizerunek brodatego mężczyzny w przyłbicy, w prawym – portret ukazanej z profilu kobiety w czepcu. Są to zapewne wizerunki książęce. Na elewacji sąsiedniej kamienicy umieszczono trzy medaliony ujęte rollwerkowymi kartuszami, w których umieszczono herb księstwa legnicko-brzeskiego (centralnie), po lewej – herb księstwa legnickiego, po prawej – brzeskiego.

Zabytek dostępny.  

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 10-03-2016 r.

Bibliografia

  • Jagiełło-Kołaczyk M., Sgraffita na Śląsku 1540-1650, Wrocław 2003, s. 205, 383.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 488.
  • http://zabytki.legnica.eu

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: poł. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rynek 25, Legnica
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. Legnica, gmina Legnica
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy