układ ruralistyczny, Soce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en