rozplanowanie przestrzenne miasta, ob. wsi, Jałówka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en