cmentarz przycerkiewny, Trześcianka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en