ogrodzenie, Wilkowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en