cmentarz przykościelny, Zaborowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en