spichlerz, Nowa Cerkiew
Narodowy Instytut Dziedzictwa en