cmentarz przycerkiewny , Paszowa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en