Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

zbiorowa mogiła powstańców śląskich - Zabytek.pl

Adres
Kielcza

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie-obszar wiejski

Zbiorowa mogiła powstańców śląskich w Kielczy.

Historia

Według spisu ludności z 1910 r. w Kielczy mieszkało 1240 mieszkańców, z których 1126 mówiło w języku polskim, 10 w języku polskim i niemieckim a 101 – w niemieckim. W wyborach komunalnych 1919 r. na polską listę oddano 373 głosy (z 442), uzyskując 11 z 12 mandatów. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Polską głosowało 581 osób, za Niemcami – 173 w tym 78 sprowadzonych emigrantów. W Kielczy działało „Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka”, gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (od marca 1921 r.) oraz komórka POW G. Śl. Mieszkańcy wsi wzięli udział w III powstaniu śląskim. 

W 1921 r. w mogile zbiorowej na cmentarzu w Kielczy pogrzebano szczątki pięciu powstańcow śląskich: Filipa Szwarca, Ryszarda Ogiewka, Franciszka Bieniaka, Wilhelma Pawełka oraz jednego nieznanego. Warto zaznaczyć, że Ryszard Ogiewka poległ w walkach pod Zębowicami, a Wilhelm Pawełek i Filip Szwarc pod Krośnicą. Inny powstniec Józef Nocoń zmarł po powstaniu w więzieniu w Strzelcach Opolskich. 

Warto dodać, że na cmentarzu w Kielczy pochowany jest również ks. Józef Wajda, proboszcz parafii w latach 1885-1923. Krzewiciel polskiej mowy i pieśni, a także inicjator Banku Ludowego w Strzelcach Opolskich. Ks. Wajda był również w latach 1908-1911 Posłem do Reichstagu (Sejm Rzeszy) w Berlinie (liczba posłów polskich w Reichstagu w latach 1871-1912 wahała się od 13 do 20, byli oni skupieni w Kole Polskim).

Opis

Mogiła zbiorowa powstańców śląskich znajduje się na cmentarzu w Kielczy. W mogile zbiorowej pogrzebano szczątki 5 powstańców śląskich. Pośrodku mogiły na niewielkim podwyżeszeniu znajduje się pionowo ustawiano prostokatna płyta z lastriko, do której przymocowana jest tablica z czarnego marmuru z następującą inskrypcją:

„WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM / POLEGLYM W POWSTANIU ŚLĄSKIM / POD GÓRĄ ŚW. ANNY W ROKU / 1921 / 1. SZWARC PILIP 3. BIENIEK FRANC. / 2. OGIEWKA RYSZARD 4. PAWELEK WILH. / 5. NIEZNANY/ 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Joanna Banik, OT NID w Opolu, 02.07.2020 r.

Rodzaj: cmentarz

Materiał budowy:  nie dotyczy

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_CM.3852