cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewi, ob. kościół rzymskokatolicki, Kwiatoń
Narodowy Instytut Dziedzictwa en