park, Jędrzychowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zespół pałacowo-parkowy w Jędrzychowicach to ciekawy przykład barokowej rezydencji, rozbudowanej na pocz. XX w., otoczony rozległym parkiem krajobrazowym z cennym starodrzewem.

Historia

Pałac w Jędrzychowicach został wzniesiony w 1726 r. przez ówczesnego właściciela Samuela Mielęckiego, na miejscu starszej, renesansowej siedziby. Wówczas założono także park. W latach 1909-1910 kolejny właściciel – Karol Gilka–Bötzow, rozbudował rezydencję dostawiając do barokowego korpusu skrzydło z reprezentacyjną salą balową i dwiema cylindrycznymi wieżami. Od 1 ćwierci  XX w. majątek należał do hrabiowskiej rodziny von Schlichting, której przodkowie założyli pobliską Szlichtyngową. Po II wojnie światowej posiadłość należała do PGRu, a od 1949 r. zarządzana była przez Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osowej Sieni. Od początku lat 90. XX w. pałac przeszedł w ręce prywatne. W 1994 roku został zakupiony przez Sigrun von Schlichting-Bukowiec, potomkinię przedwojennych właścicieli, która do śmierci w 2009 r. prowadziła remont i konserwację pałacu.

Historia

Park o charakterze krajobrazowym, rozciąga się na pn. od pałacu i zajmuje powierzchnię 12 ha. Przez jego pd. część przepływa ciek wodny Krzycki Rów, który stanowi ważny element krajobrazowy założenia. Przełożono nad nim trzy mostki, z których dwa są oryginalne. W części środkowej parku znajduje się polana z pojedynczym dębem w centrum, obsadzona wokół dębami, grabami i drzewami iglastymi. Cenny drzewostan w wieku 220-260 lat tworzą głównie dęby, wiązy, klony, lipy, buki, jesiony, graby i olsze. Układ komunikacyjny parku pozostaje czytelny.

oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 17-11-2017 r.

Bibliografia

  • Grabacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, Tom II, Zielona Góra 2012, s. 331-332;
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 141;
  • Zabytkowe parki województwa lubuskiego, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2013, s. 167-169;
  • Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego, red. B. Bielinis-Kopeć, Zielona Góra 2007, s. 118-120.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: park
  • Chronologia: 1. poł. XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jędrzychowice
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. wschowski, gmina Szlichtyngowa - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy