kościół ewangelicki, ob. katolicki filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Jaksonowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół ewangelicki, ob. katolicki filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Jaksonowice

photo

Neogotycki kościół ewangelicki wzniesiony na miejscu wcześniejszego, o średniowiecznej metryce, otoczony cmentarzem przykościelnym.

Historia

Kościół w Jaksonowicach istniał już w średniowieczu. Po raz pierwszy wzmiankowany był w 1376 roku. W roku 1532 lub 1538 przeszedł w ręce protestantów. W roku 1717 został zniszczony w czasie pożaru. Po pożarze odbudowany z fundacji ówczesnego patrona von Niebelschütza, z wykorzystaniem pozostałości murów. Obecny neogotycki zbudowany został w latach 1883-1884, być może z inicjatywy hrabiego von Schwerin z Borowej Oleśnickiej, który w tym czasie przejął patronat nad kościołem.

Opis

Kościół usytuowany jest w południowej części miejscowości. Prezbiterium zwrócony na pd. wsch. Otoczony jest cmentarzem przykościelnym z częściowo zachowanym od zach. i pn. ceglanym pełnym murem. W północnym odcinku muru znajduje się kaplica grobowa z wmurowaną wtórnie tablicą z przedstawieniem herbów von Schelih i von Eiche z datą „1793”. Murowany z cegły. Jednonawowy z 5-cioboczną apsydą prezbiterium i wieżą na osi. Przy prezbiterium po stronie południowej dostawiona została zakrystia na rzucie prostokąta, po stronie północnej trójbocznie zamknięta klatka schodowa. Po obu stronach wieży umieszczono trójboczne, jednokondygnacyjne aneksy klatek schodowych. Przy płn. elewacji nawy znajduje się kruchta z wysokim ostrołucznym otworem drzwiowym. Elewacje boczne nawy 5-osiowe o wysokich otworach okiennych zamkniętych łukiem ostrym z laskowaniem i maswerkami wykonanymi z ceglanych kształtek. Otwory okienne w połowie wysokości przedzielono prostokątnymi płycinami. Wieża założona na planie kwadratu, 4-kondygnacyjna, w ostatniej kondygnacji przechodząca w ośmiobok przykryta jest stożkowym ceglanym hełmem. Każda ze ścian ostatniej, 8-bocznej kondygnacji wieży zwieńczona została trójkątnym szczytem. Ostrołuczny otwór drzwiowy wejścia głównego, w przyziemiu wieży, ujęty jest portalem złożonym z masywnych filarów, na których oparto trójkątny szczyt zdobiony pionowymi płycinami. Prezbiterium kryto sklepieniem pięciodzielnym z zaznaczonymi żebrami, nawę stropem drewnianym z częściowo otwartą więźbą dachową.

Obiekt dostępny.

Oprac. Maria Czyszczoń, OT NID we Wrocławiu, 29.03.2016 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce. t. IV, z. 1. Katalog zabytków sztuki. Województwo wrocławskie. Oleśnica, Bierutów i okolice, Warszawa 1983, s. 40.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 334.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1883 - 1884
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jaksonowice
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gmina Długołęka
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy