ratusz i sukiennice, Dzierżoniów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zabudowa bloku śródrynkowego wraz z gmachem ratuszowym stanowi cenne świadectwo  historycznej zabudowy mieszczańskiej w Dzierżoniowie.

Historia

Ratusz w Dzierżoniowie istniał zapewne od 2 poł. XIII w. W roku 1268 roku w Dzierżoniowie istniał już, potwierdzony źródłowo, dom kupiecki. W XIV i i XV w. budowle te byly przebudowywane. W latach 1873-75 miała miejsce gruntowna przebudowa, w wyniku której ratusz uzyskał obecny kształt architektoniczny. Kameń węgielny pod nową budowlę położono 21 czerwca 1873 r., a uroczyste otwarcie nastąpiło 4 kwietnia 1875 r. Za autora projektu uznaje się architekta z Kolonii Ferdinanda Wendelera, natomiast budową kierował Gustav Fellbaum.

Opis

Ratusz w Dzierżoniowie usytuowany jest w południowej części bloku śródrynkowego. Elewacja południowa ratusza zakomponowana zostala symetrycznie, z płytkim, czteroosiowym ryzalitem na osi. Skromną dekorację elewacji stanowią pasy gzymsowe i uproszczone opaski okienne. Główne wejście do ratusza znajduje się w elewacji zachodniej. Najstarszym reliktem ratusza jest gotycka wieża z kamienną, ażurową balustradą, pochodzącą z 1606 r. oraz późnorenesansowym hełmem z lat 1616-17. Po północno-wschodniej stronie ratusza znajduje się budynek sukiennic, gruntownie przebudowany w XVIII w. oraz w 2 poł. XIX wieku. W latach 1964-67 sukiennice zaadaptowane zostały na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zachowany został późnogotycki wschodni szczyt budowli z ok. poł. XVI w. W północnej elewacji bloku śródrynkowego wmurowany został w 1. ćw. XX w. portal domu rodziny Sadebecków, stojącego na rogu Rynku i ul. Wrocławskiej, pochodzący z ok. 1780 r.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 24.04.2017 r.

Bibliografia

  • Kaczmarek R., Brzeziński R., Dzierżoniów. Historia-Sztuka-Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 20-24.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: ratusz
  • Chronologia: 1873 - 1875
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rynek 16, Dzierżoniów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gmina Dzierżoniów (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy