park dworski, Kosinowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en