mogiła powstańców śląskich, Krapkowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

mogiła powstańców śląskich

Krapkowice

photo

Mogiła powstańców śląskich, poległych w walce w czasie ofensywy niemieckiej na Górę św. Anny w dniu 21 maja 1921 r.

Historia

W 1945 r. przeprowadzono ekshumację zwłok powstańców śląskich z bezimiennego grobu z 1921 r., który znajdował się na cmentarzu w Krapkowicach. Uformowano nową mogiłę zbiorową zlokalizowaną po lewej stronie od bramy wejściowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Staszica w Krapkowicach. W tej zbiorowej mogile pogrzebano szczątki 14 poległych powstańców śląskich, którzy zginęli podczas ofensywy niemieckiej na Górę Świętej Anny w czasie III powstania śląskiego w maju 1921 roku. W 1945 r. postawiono pomnik powstańcom z szarego kamienia. Na cokole pomnika widniał napis: TU / SPOCZYWAJĄ PROCHY 14 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH / Z ROKU 1921. Poniżej na prostokątnej plycie widniała inskrypcja: LUDU ŚLĄSKI PATRZ / TU LEŻĄ TWE SYNY / KTÓRZY WALCZYLI O WOLNOŚĆ / TEJ PIĘKNEJ ŚLĄSKIEJ KRAINY / I KTÓRZY SWĄ KREW ODDALI W OFIERZE / DLA POLSKI, KTÓRĄ KOCHALI SZCZERZE/ KRAPKOWICE 1921 – 1945 / CZEŚĆ WAM BOHATEROM / POWSTAŃCY!

W 1987 r. mogiłę wpisano do rejestru zabytków województwa opolskiego. W 2005 r. wyremontowano nagrobek. Wówczas też zmieniono napis na tablicy inskrypcyjnej. 

Opis 

Mogiła powstańców śląskich znajduje się na cmntarzu komunalnym przy ul. Staszica w Krapkowicach, po lewej stronie od bramy wejściowej na cmentarz. Mogiła obramowana z niższym stopniem po środku. Na mogile w 2005 r. postawiono nagrobek z szarego granitu składający się z trzech części: dwóch prostokątnych płyt zakończonych po bokach słupkami o półkolistych zakończeniach oraz częśći najwyższej – środkowego cokołu prostokątnego zwieńczonego półkoliście. Na cokole metalowy orzełek z okresumiędzywojennego. Na środkowej płycie nagrobka znajduje się czarna płyta z inskrypcją: LUDU ŚLĄSKI, TU LEŻĄ / TWIO SYNOWIE, KTÓRZY / O WOLNOŚĆ TEJ ZIEMI / ODDALI ŻYCIE W OFIERZE / SZCZEGÓLNIE UMIŁOWANEJ OJCZYZNY / TU SPOCZYWAJĄ PROCHY/ 14 POWSTAŃCÓW / ŚLĄSKICH / KRAPKOWICE / 1921 – 1945 – 2005. Nagrobek zdobią metalowe dekoracje: m.in. leżący krzyż na środkowej płycie nagrobka, przed którym znajduje się świecznik. 

Zabytek ogólnodostępny.

Oprac. Joanna Banik, OT NID w Opolu, 01.07.2019 r.

Bibliografia

 • Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 109 i 429-430;
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. T .Chrzanowski, M. Kornecki, T.VII, woj. opolskie, z.14. powiat strzelecki.
 • Kossak Z., Nieznany kraj, Katowice 1958. 
 • Pszczyński K., Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy i Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, Opole 1971. 
 • Teczka obiektu (karta ewidencyjna Pomnika Pamięci Narodowej, decyzja o wpsie do rejestru, korespondencja itp.) [w:] zbiory WUOZ w Opolu
 • Wyglenda J., Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966. 

Informacje ogólne

 • Rodzaj: cmentarz
 • Chronologia: 1921 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Krapkowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. krapkowicki, gmina Krapkowice - miasto
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy