ogród, Brwinów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Obiekt związany jest z życiem i twórczością pisarza i malarza Zygmunta Bartkiewicza. Dworek „Zagroda” został przez niego zaprojektowany razem z otaczającym ogrodem. Obiekty tworzą integralny zespół willowy z pocz. XX wieku.

Historia

Ogród przy dworku „Zagroda” znajduje się na obrzeżach miasta Brwinowa, przy ul. Grodziskiej 57. Zakomponowany został prawdopodobnie przez właściciela nieruchomości, Zygmunta Bartkiewicza po 1910 roku. Artysta zamieszkał w dworku ze swoją drugą żoną, malarką Eugenią Glanc.

Po II wojnie światowej majątek znacjonalizowano. Od 1975 r. swoją siedzibę ma tutaj Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa. Jego pierwszy prezes, Julian Faszczewski, wspólnie z ówczesnym dyrektorem Pogotowia Archeologicznego w Warszawie, dr. Jerzym Głosikiem, przystąpili do zorganizowania w tym miejscu pierwszego na Mazowszu skansenu archeologicznego. Planu jednak nigdy w całości nie zrealizowano.

Opis

Do dzisiaj przetrwała tylko część roślin sadzonych ręką Bartkiewicza. Zachował się pierwotny układ przestrzenny założenia zieleni z jedną osią kompozycyjną stanowiącą również oś widokową i główną aleją dojazdową prowadzącą od bramy do kolistego klombu przed głównym wejściem do dworu od strony płn.-zach. W ogrodzie znajduje się również liczny drzewostan, m.in.: dęby, modrzewie, sosny, klony i żywotniki. Pozostałością po planach utworzenia w tym miejscu skansenu archeologicznego są repliki wykopalisk z okolic Ślęży, w tym słynny „Niedźwiedź” i „Mnich”. Znaleźć tutaj można także ławeczkę i amfory oraz chrzcielnicę pochodzącą z rozbiórki kościoła, prawdopodobnie tego samego, którego elementy wykorzystano przy budowie „Zagrody”.

Wstęp do obiektu odbywa się w czasie wydarzeń kulturalnych.

Oprac. Bartłomiej Modrzewski, NID OTW, 21-07-2017 r.

Bibliografia

  • J. Domino, Dworek, „Zagroda’, Bartkiewiczówka (karta ewidencyjna), 1987;
  • Nasze 40 lat. 1973-2013, oprac. Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, Brwinów 2013;
  • Poznaj Brwinów, oprac. Biuro Promocji w Urzędzie Gminy Brwinów, Brwinów 2016.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: ogród
  • Chronologia: 1910 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Brwinów
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gmina Brwinów - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy