Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

cmentarz wojenny z I wojny światowej, Iłowiec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

cmentarz wojenny z I wojny światowej

Iłowiec

photo

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej  żołnierzy armii austriackiej poległych w  1915 roku. 

Usytuowanie i opis

Cmentarz znajduje się na zachodnim krańcu wsi, w części o nazwie Iłowiec-Popławy, przy drodze do  Skierbieszowa. Położony jest na płaskim, niezalesionym terenie i sąsiaduje bezpośrednio z zabudową gospodarstwa rolnego. Został założony na planie prostokąta i zajmuje powierzchnię 0,08 ha. 
Zarys mogił i ich układ są obecnie prawie zupełnie nieczytelne. Według planu sporządzonego w latach 50. XX w. na cmentarzu znajduje się 28 zbiorowych mogił ziemnych i jedna indywidualna,  rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach biegnącej środkiem alei, wytyczonej na osi północ-południe. Osiem mogił miało wymiary 4,5 x 2 m, cztery 7,5 x 2 m, dwanaście 6 x 2 m, cztery 5 x 2 m oraz jedna mogiła 1 x 2 m. Na cmentarzu jest pochowanych 2001 żołnierzy armii austriackiej, poległych w 1915 roku. Cmentarz w trakcie zakładania został otoczony wałem ziemnym. W latach 1991-92 ze środków przekazanych przez Austriacki Czarny Krzyż uporządkowano go oraz ogrodzono płotem z metalowych przęseł i  furtką od strony szosy, na szczycie której zamocowano niewielki metalowy krzyżyk. Cały teren cmentarza porasta  trawa, natomiast głównie na jego obrzeżach rośnie kilka drzew o niezbyt odległej metryce: świerki, brzozy, lipy, dąb i modrzew. Przy wejściu na cmentarz umieszczono dwie tablice informacyjne zawierające podstawowe dane o zabytku.

Historia

Cmentarz został założony w czasie I wojny światowej podczas walk wojsk austriackich, niemieckich i rosyjskich w 1915 roku. Na cmentarzu pochowano  żołnierzy armii austriackiej. Cmentarz został otoczony wałem ziemnym, w latach 1991-92 ogrodzony płotem z metalowych przęseł i uporządkowany.

Obiekt dostępny, oznakowany.

oprac. Ewa Prusicka , OT NID w Lublinie, 08-07-2019 r.

Bibliografia

Informacje ogólne

  • Rodzaj: cmentarz
  • Chronologia: 1 ćw. XX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Iłowiec
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. zamojski, gmina Skierbieszów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy