szkoła dla chłopców, Szczecin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en