spichlerz dworski, Andryjanki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en