dwie lipy, Łukowe
Narodowy Instytut Dziedzictwa en