Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kapliczka przydrożna - Zabytek.pl

kapliczka przydrożna


architektura sakralna pocz. XX w. Dziedzice

Adres
Dziedzice

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. namysłowski, gm. Domaszowice

Przydrożną kapliczkę w Dziedzicach wzniesiono na początku XX wieku.Nie znamy jej historii powstania.

Historia

Dnia 28 października 2014 r., z uwagi na wartości zabytkowe, kapliczkę wpisano do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 226/2014.

Dzięki inicjatywie Gminy Domaszowice, w 2018 r. kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania, gdzyż zabytek był już bardzo zniszczony i popadał w ruinę.

Prace konserwatorskie przeprowadzono w 2018 r. na podstawie pozwolenia OWKZ nr 533/N/2016 z 21 lipca 2016 r. i nr 1052/N/2017 z 18 grudnia 2017 roku. Kapliczkę poddano generalnemu remontowi. Prace budowalne i konserwatorskie polegały na: izolacji pionowej fundamentów, wykonaniu podłogi na gruncie, wymianie elementy drewniane więźby, całość konstrukcji zaimpregnowano środkami chemicznymi owadobójczymi, bakteriobójczymi oraz zabezpieczającymi konstrukcję przed pożarem. Skuto wszystkie zagrzybione tynki zewnętrzne i wewnętrzne – miejscowo naprawiono ściany kapliczki poprzez wymianę lub uzupełnienie zmurszałych cegieł a wszystkie osłabione partie ścian wzmocniono preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Odtworzono tynki poprzez wykonanie obrzutki oraz tynkowanie zaprawą renowacyjną. Cokół, gzymsy i elementy sztukatorskie nad wejściem do kaplicy odtworzono zgodnie ze stanem pierwotnym. Przeprowadzono renowację istniejących drzwi wraz z wymianą zamka i klamek z szyldem. We wnętrzu wykonano nową posadzkę, wykonano betonowy stopień.

Przed przystąpieniem do wykonania prac renowacyjnych wykonano badania stratygraficzne, w wyniku których ustalono układ zapraw i kolorystykę. Wnętrze kaplicy wymalowano zgodnie z wytycznymi OWKZ w uzgodnionej kolorystyce. Dzięki podjętym zabiegom konserwatorskim, w wyniku podjętych prac i ogromnego zaangażowania ze strony Gminy Domaszowice, udało się przywrócić dawny blask kapliczki z początków XX wieku.

Opis

Kapliczka usytuowana jest w obrębie działki nr 243 naprzeciw bramy wjazdowej na cmentarz parafialny w Dziedzicach. Zwrócona jest szyczytem do drogi. Kapliczkę wzniesiono na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Zbudowano ją z cegły, otynkowano i posadowiono na cokole. Przykryta jest dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną karpiówką. W elewacji frontowej znajduje się prostokątny otwór wejściowy, nad którym umieszcono półkolistą wnękę, w której znajduje się kartusz oraz fryz w nadprożu. Jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzenm sklepionym kolebkowo. Zwieńczenie ściany szczytowej zdobi gzyms uskokowy. Krańce szytu ujęte są fragmentami gzymsu. W ścianach bocznych znajdują się płytkie, prostokątne blendy. Drzwi wejściowe – dwuskrzydłowe, drewniane, w górnej strefie przeszklone. Podłoga we wnętrzu drewiana. Kapliczka ma zwartą i prostą strukturę przestrzenną.

Dostępność. Ogólno dostępny.

Oprac. Joanna Banik, OT NID w Opolu, 15.03.2019 r.

Rodzaj: architektura sakralna

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_MA.7363, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_MA.697