cmentarz parafialny, Młodzawy Małe
Narodowy Instytut Dziedzictwa en