cmentarz greckokatolicki, Jaksmanice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en