cmentarz przycerkiewny, Lipie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en