Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

mogiła zbiorowa powstańców śląskich, Leśnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

mogiła zbiorowa powstańców śląskich

Leśnica

photo

Mogiła zbiorowa powstańców śląskich w Leśnicy.

Historia 

W trakcie III Powstania Śląskiego największa bitwa odbyła się w rejonie Góry Świętej Anny. Miała ona miejsce w dniach 21-26 maja 1921 r. Najcięższe walki toczyły się w rejonie Lichyni, Klucza, Zalesia, Januszkowic, Krasowej, Łąk Kozielskich, jak i Leśnicy. W położonej na południowo-wschodnim zboczu Góry Św. Anny – Leśnicy powstańcy prowadzili ciężkie walki wręcz o jej zdobycie. Leśnica była miejscem postoju dowództwa pułku katowckiego Walentego Fojkisa z Grupy „Wschód”. 21 maja 1921 r. do miejscowości wkroczyły wojska  majora v. Chappuisa z krapkowickiego związku taktycznego SSOS (Grupe „Süd”), nacierające z rejonu Gogolina na Górę Świetej Anny. Nie wiadomo ile osób zginęło. Zbiorowa mogiła powstańców śląskich znajduje się na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Dziś znane są jedynie dwa nazwiska poległych w trakcie walk bohaterów: Jana Pogodały i Jana Gruchmana. Pozostałych mężczyzn pochowano bezimiennie. Grób ten ulokowano na stoku wzniesienia, nieopodal zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP.

Opis

Miejsce pochówku oznaczone trzema płytami nagrobnymi na cokole i podstawie, u wezgłowia środkowej płyty prostokątna stela. Całość wykonana z granitu. Od frontu na powierzchni steli tablica z polerowanego granitu, na niej wyryta inskrypcja: TU SPOCZYWAJĄ BOHATERZY/III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO/POLEGLI W WALCE O POLSKOŚĆ/ZIEMI ŚLĄSKIEJ/JAN POGODAŁA/JAN GRUCHMAN/ORAZ INNI KTÓRYCH/NAZWISKA SĄ NIEZNANE/CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/SPOŁECZEŃSTWO M. LEŚNICY OP./1921-1981//. W centralnej części środowej płyty tablica z wyrytym krzyżem powstańczym. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 16.07.2020 r.

Bibliografia

 • Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982.
 • Teczka obiektu (karta ewidencyjna Pomnika Pamięci Narodowej, decyzja o wpisie do rejstru zabytków woj. oposkiego) [w:] zbiory WUOZ w Opolu
 • Wyglenda J., Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966. 
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: cmentarz
 • Chronologia: 1921 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Leśnica
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - miasto
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy