zbór ewangelicki, ob. rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Drożków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

zbór ewangelicki, ob. rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Drożków

photo

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie wzniesiony w      II poł. XIII w. Wczesnogotycka świątynia od czasów reformacji do 1945 r. należała do ewangelików. Obiekt położony w środku wsi, jeden z najstarszych zabytków powiatu żarskiego.

Historia

Kamienny kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie powstał w II połowie XIII w. Pierwotnie był jednonawową budowlą z prostokątnym prezbiterium i kwadratową wieżą dobudowaną pod koniec XIII w. W XV w. rozbudowano prezbiterialną partię kościoła o wieloboczne zamknięcie. Wnętrze przykryto krzyżowo- żebrowym sklepieniem ze wspornikami. Od północnej strony dobudowano zakrystię połączoną z prezbiterium, z wejściem ujętym portalem późnogotyckim. Położono nową więźbę dachową i wsparto ją na drewnianych słupach. Przekształcono otwory okienne w południowej ścianie prezbiterium oraz nadbudowano wieżę. Kolejny remont świątyni dokonano w XIX w., kiedy to wzniesiono pozostałe dobudówki po południowej stronie nawy, a wieża kościelna uzyskała strzelisty, neogotycki hełm oraz dobudowano obecny gzyms wieńczący. Działania II wojny światowej nie przyczyniły się do większych zniszczeń. W 1945 r., po zakończeniu wojny świątynia przeszła w ręce miejscowych katolików. W latach 1981- 1986 przy kościele przeprowadzono prace konserwatorskie podczas których usunięto tynki odsłaniając pierwotne, kamienne lica elewacji. W 2013 r. wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonano obróbki blacharskie wieży i kościoła.

Opis

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie położony jest w środku wsi, przy drodze nr 287 prowadzącej z Żar do Jasienia. Plac wokół kościoła otocza fragmentarycznie, średniowieczny mur kamienny. Działka porośnięta trawą i krzewami, przed kościołem stoi drewniany krzyż. Świątynia to orientowana, murowana z kamienia polnego, jednonawowa budowla, z prezbiterium zamkniętym pięciobocznie od strony wschodniej. Do kościoła od zachodniej strony przylega wieża, od  południa krucha, zaś od północy zakrystia. Nawę nakrywa dach dwuspadowy, a prezbiterium przykrywa dach wielospadowy. Wieża świątyni wzniesiona na rzucie prostokąta,  zwieńczona neogotyckim, ostrosłupowym hełmem. Do wieży prowadzi półkoliście zamknięte wejście, a ściany zewnętrzne zwieńczone zostały półkolistym fryzem arkadowym. Elewacje nawy ściany północnej przepruwają wczesnogotyckie, wąskie okna. Wnętrze nawy przykryte płaskim stropem wspierany wraz z więźbą dachową dwoma rzędami słupów. Wnętrze surowe, pozbawione historycznego wyposażenia.

Kościół jest własnością wyznaniową. W świątyni odbywają się regularnie msze święte. Obiekt jest szeroko udostępniany.

oprac. Krzysztof Słowiński, OT NID w Zielonej Górze, 02-11-2017 r.

Bibliografia

 • Krzysztof Garbacz, Szlakiem zabytkowych miast. Przewodnik po południowej części województwa lubuskiego, Zielona Góra 2005, s. 117;
 • Krzysztof Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, tom II, Zielona Góra 2012, s. 30-31;
 • Stanisław Kowalski, Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 90;
 • Stanisław Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987, s. 70-71;
 • Iwona Peryt – Gierasimczuk, Czas architekturą zapisany. Zabytki województwa lubuskiego, Zielona Góra 1998, s. 56.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 2. poł. XIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Drożków 37
 • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żarski, gmina Żary
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy