Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarz wojenny - Zabytek.pl

Adres
Hajowniki

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Skierbieszów-gmina wiejska

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej  żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej poległych w  1915 roku.

Usytuowanie i opis

Cmentarz znajduje się około 400 m na zachód od zwartej zabudowy wsi, przy drodze z Grabowca do Skierbieszowa, przez drogę sąsiadujący z dawnym zespołem dworskim. Zajmuje teren w kształcie prostokąta o powierzchni 0,16 ha. Na cmentarzu znajduje się 48 zbiorowych mogił ziemnych, rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach biegnącej środkiem alei, wytyczonej na osi północ-południe. Bezpośrednio do alei przylegają po jej obu stronach pojedyncze rzędy, każdy liczący 11 mogił założonych na osi wschód-zachód. Za nimi na wschód i zachód znajdują się po  4 rzędy z 4 mogiłami każdy, założonymi na osi północ-południe. W narożnikach północno-wschodnim i północno-zachodnim cmentarza ulokowano pojedyncze mogiły na osi wschód-zachód. Mogiły są różnej wielkości: 22 o wymiarach 2 x 8 m, 16 o wymiarach 8,5 x 2m, 6 o wymiarach 10 x 2 m, 2 mogiły 9 x 2 m  oraz 2 mogiły o wymiarach  2 x 12 m. Na cmentarzu jest pochowanych 1650 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w 1915 roku. W południowo-wschodnim narożniku cmentarza stoi krzyż metalowy z lat 80. XX w. Cmentarz został ogrodzony  płotem z metalowych  przęseł na metalowych słupkach. Cały teren nekropolii porasta  trawa i starodrzew, głównie w jej północno-wschodniej części (lipy, jesiony , brzozy, sosna, topola i grab). Przed wejściem na cmentarz stoi zabytkowy metalowy krzyż, do którego przytwierdzono tablicę informacyjną.

Historia

Cmentarz został założony w czasie I wojny światowej podczas walk wojsk austriackich, niemieckich i rosyjskich w 1915 roku. Na cmentarzu w 48 mogiłach zbiorowych ziemnych pochowano 1650 żołnierzy armii rosyjskiej. 

Zabytek dostępny, oznakowany.

oprac. Ewa Prusicka , OT NID w Lublinie, 08-09-2019 r.

Rodzaj: cmentarz

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_CM.793, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_CM.8534