kościół cmentarny pw. Św. Ducha, ob. kaplica, Prochowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół cmentarny pw. Św. Ducha, ob. kaplica

Prochowice

photo

Cmentarz komunalny przy ul. Wrocławskiej w Prochowicach z kościołem pw. Św. Ducha, domem grabarza, kaplicą grobową oraz zespołem nagrobków jest przykładem cennego kompleksu sepulkralnego na Dolnym Śląsku.

Historia

Pierwotna drewniana kaplica wzniesiona została w tym miejscu około 1480 r.; kolejny kościół, związany z położonym po przeciwnej stronie ul. Wrocławskiej szpitalem pw. Św. Ducha, wybudowany został w konstrukcji mieszanej w 1584 r.(?), zburzony w 1823 roku. Na tym miejscu wzniesiony nowy, o neogotyckich formach, murowany kościół w latach 1824-26.

Pierwotny cmentarz utworzony został wokół wybudowanego tu w końcu XV w. kościoła; otoczony był murem z bramą. Początkowo był to cmentarz katolicki, następnie ewangelicki. Kilkakrotnie powiększany. W murze cmentarnym zachowały się wmurowane wtórnie epitafia renesansowe i rokokowe.

W obrębie cmentarza usytuowany jest ponadto wzniesiony w 2. ćw. XIX w. dom grabarza oraz pochodząca z ok. poł. XIX w. rodowa kaplica grobowa.

Opis

Kościół cmentarny pw. Św. Ducha jest budowlą murowaną, założoną na planie prostokąta, orientowaną, nakryty ceramicznym dachem dwuspadowym, z czworoboczną sygnaturką zakończoną prześwitowym hełmem na osi elewacji zachodniej. Elewacje są tynkowane, ponad oknami odcinkowe gzymsy. Wejście do kościoła w elewacji zachodniej, zwieńczone trójkątnym naczółkiem umieszczonym w dwubocznie zakończonej blendzie. W dłuższych elewacjach bocznych po trzy wysokie, biforyjne okna o trójkątnych zwieńczeniach. Wnętrze jednoprzestrzenne.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 13-03-2019 r.

Bibliografia

  • Prochowice. Miasto. Studium historyczno-urbanistyczne, W. Staniszewska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, ROSiOŚK we Wrocławiu, mps Wrocław 1997, archiwum NID OT Wrocław.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 699.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1824 - 1826
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wrocławska , Prochowice
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. legnicki, gmina Prochowice - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy