park, Ratoszyn Drugi
Narodowy Instytut Dziedzictwa en