Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarz wojenny z I wojny światowej - Zabytek.pl

Adres
Bereść

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Grabowiec-gmina wiejska

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej  żołnierzy austriackich poległych w walkach 1915 roku, wtórnie wykorzystany na pochówki w 1939 roku.

Usytuowanie i opis

Cmentarz  jest położony w ciągu zabudowy wsi, obok starego cmentarza obrządku wschodniego, przy drodze z Grabowca w kierunku Hrubieszowa. Zajmuje teren w kształcie prostokąta o powierzchni 0,1 ha. Na cmentarzu znajdują się 2 mogiły zbiorowe, zlokalizowane prostopadle do ulicy, oraz kilka ulokowanych między nimi pojedynczych mogił ziemnych,  mało czytelnych w terenie. W mogiłach zbiorowych spoczywają żołnierze, natomiast w grobach indywidualnych – oficerowie armii austriackiej. W północnej części cmentarza jest kwatera z mogiłami z 1939 roku polskich policjantów lub żołnierzy Armii Czerwonej, poległych we wrześniu 1939 roku. Cmentarz porasta trawa, a wzdłuż jego południowej i zachodniej granicy rosną lipy i dęby. Kilka drzew rośnie również na terenie cmentarza.  Ogrodzenie stanowi słabo czytelny wał ziemny i płot z metalowej siatki, z furtką od strony ulicy. Na cmentarzu stoją trzy współczesne drewniane krzyże oraz dwie drewniane kapliczki. Przed wejściem na cmentarz zostały umieszczone dwie tablice informacyjne.

Historia

Cmentarz został założony  w 1915 roku w czasie I wojny światowej. Nie jest wykluczone, że powstał dopiero po 1918 roku. Wtórnie na pochówki został wykorzystany w 1939 roku. 

Obiekt dostępny, oznakowany.

oprac. Ewa Prusicka , OT NID w Lublinie, 13-09-2019 r.

Bibliografia

  • Karta cmentarza, Bereść, cmentarz z I wojny światowej, wyk. D. Kawałko 1988, Archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Zamościu
  • Kawałko D., Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s.54.

Rodzaj: cmentarz

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_CM.794, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_CM.7621