Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kanonia pw. św. Ignacego - Zabytek.pl

kanonia pw. św. Ignacego


budynek mieszkalny poł. XVIII w. Frombork

Adres
Frombork, Katedralna 11

Lokalizacja
woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Frombork - miasto

Kanonia pod patronatem św.Ignacego usytuowana jest na południe od warowni katedralnej.

Wzmiankowana już dokumentach źródłowych z roku 1544. Najwcześniejsza wzmianka na temat przebudowy stojącej w tym miejscu gotyckiej kanonii pochodzi z roku 1680. Mówi ona o remoncie przeprowadzanym przez kanonika Piotra Floriana Krügiera. Gruntownej przebudowy dokonał około roku 1758 kanonik Konstanty Piwnicki. Kanonię remontowano w latach 1890, 1919, 1958 i 1972. Usytuowana jest szczytowo do ulicy Katedralnej w północno-zachodniej części posesji. Murowana i tynkowana, parterowa z użytkowym poddaszem, zbudowana została na planie prostokąta. Elewacja zachodnia i wschodnia, podzielone są na osi piętrowymi ryzalitami o trójkątnych szczytach, krytymi ceramicznym dachem dwuspadowym. Korpus kanonii posiada dach naczółkowy. Więźba dachowa z około 1758 roku. Elewacje kanonii są sześcio- i trójosiowe. Naroża elewacji i ryzalitów ujęte zostały toskańskimi pilastrami, wspierającymi wydatne gzymsy podokapowe. Okna kanonii i wejścia do niej ozdobiono prostymi opaskami. Wejście reprezentacyjne, przed którym do końca XIX wieku był ogród w typie włoskim, prowadziło od strony wschodniej. Stolarka okienna i drzwiowa w większości z połowy wieku XVIII. Drzwi od strony zachodniej prawdopodobnie z początku wieku XIX. W szczycie północnym, od strony ulicy, znajduje się nisza z rokokową drewnianą rzeźbą Salvatora Mundi, wykonaną po roku 1758. Elewacja północna kanonii po obu stronach łączy się z ogrodzeniem pochodzącym z około połowy XVIII wieku. Wykonane jest ono z ceglanych, tynkowanych słupków przykrytych ceramicznymi daszkami. Od strony wschodniej znajduje się główna brama, a od strony zachodniej furtka. W wieku XVIII słupki ogrodzenia wieńczyły figury. Wnętrza kanonii posiadają układ dwutraktowy, z dużą sienią na osi budynku, z której drewniana klatka schodowa z około 1758 roku prowadzi na podwyższone, użytkowe poddasze. Pomieszczenia parteru i niektóre w wyższej kondygnacji mają sufity z fasetami i dekoracją listwową. Obszerna izba na parterze posiada ściany i sufity zdobione rocaille.Zachodnia część sieni przykryta jest stropem belkowym. W niektórych pomieszczeniach zachowały się boazerie pochodzące z drugiej połowy XVIII w. Na parterze i piętrze kominki. Na parterze rokokowy, o rozbudowanej z falistym konturem nastawie, dekorowany jest bogato ornamentem roślinnym i rocaille. Kominek na piętrze posiada prostokątne palenisko obudowane białymi kaflami. Jego nastawa ozdobiona została ornamentem regencyjnym i rocaillem. Kominki wykonano techniką narzutową około roku 1758. We wnętrzu zachowało się kilka par drzwi z tego okresu. Zachowane piwnice są w części gotyckie, nakryte sklepieniem kolebkowym.

Opracowano na podstawie: T. Piaskowski, H. Szkop, Zabytki Fromborka, Frombork 2003

Dane obiektu zostały uzupełnione przez użytkownika Maria .

Rodzaj: budynek mieszkalny

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_28_BK.133983, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_28_BK.238913