kościół filialny pw. św. Barbary, Droszków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół filialny pw. św. Barbary

Droszków

photo

Kościół pw. św. Barbary w Droszkowie jest reprezentatywnym przykładem na terenie Ziemi Kłodzkiej niewielkiego, skromnego, wiejskiego kościoła zbarokizowanego przy wykorzystaniu rozwiązań wypracowanych przez północnowłoskich i czeskich budowniczych w 2 poł. XVII w.

Historia

Niewielki Droszków wzmiankowany w 1385 r. Niedługo później, w 1419 r. wymienione tu dziedziczne sołectwo z niższym sądownictwem i z jedynymi we wsi dobrami. Nie wiadomo od kiedy Droszków w ramach włości kameralnych i dóbr miasta Kłodzka, od 1689 r. ponownie w posiadaniu sołtysów-sędziów. W 1405 r. ufundowana w Droszkowie kaplica grzebalna Św. Barbary. Wymieniona w 1493 r. jako filialna świątynia parafii Św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej. Wygląd tej gotyckiej kaplicy nie jest znany. W 1631 r. kaplica wyposażona w ołtarze i dzwon. Zapewne w latach 80. XVII w., w czasie przynależenia wsi do dóbr miasta Kłodzka kaplica poddana radykalnej przebudowie i barokizacji, z częściowym zachowaniem gotyckich murów, jak np. zachodniej ściany nawy z ostrołucznym otworem wejściowym(?). Na tym zrębie ukształtowany ujednolicony przestrzennie korpus świątyni nakryty jednym dachem, poprzedzony zachodnią wieżą. Zgodnie też z powszechnie stosowanym rozwiązaniem do prezbiterium dobudowana dwukondygnacjowa przybudówka z lożą patronacką na piętrze lub ze skarbczykiem. Prezbiterium sklepione. W 1 poł. XIX w. świątynia w Droszkowie nadal o statusie kaplicy grzebalnej i w ramach parafii w Jaszkowej Górnej. Odnawiana w 1871 r. W końcu XIX w., m.in. w 1895 r. przebudowane wieża oraz przybudówka przy niej. Wykonane wówczas kamienne, zewnętrzne portale oraz dekoracyjna i figuralna polichromia wnętrza.

Opis

Kościół pw. Św. Barbary w Droszkowie orientowany, murowany, tynkowany, jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz z dwukondygnacjową przybudówką przy prezbiterium. Nakryty jednym, wysokim dachem. Od zachodu czterokondygnacjowa wieża z ostrosłupowym hełmem, a przy niej przybudówka ze schodami na chór muzyczny. Okna kościoła o łuku pełnym, niektóre zbliżone do okien termalnych. Stolarka okienna zapewne z ok. 1871, w stylizacji w duchu neogotyku. W wieży kamienny portal fascjowy w wersji z 4 ćw. XIX w. Elewacje korpusu kościoła zwieńczone wąskim, profilowanym gzymsem koronującym. Elewacje wieży dzielone profilowanymi gzymsami. Prezbiterium nakryte barokowym sklepieniem kolebkowym z lunetami i z pasową dekoracją wzdłuż szwów. Zdobione plafonami z polichromią figuralną z końca XIX w., w stylu historyzmu oraz tablaturą. Nawa nakryta stropem z fasetą wyróżnioną sztukatorskimi wałkami. Podłucze łuku tęczowego, ściany nawy u podstawy fasety oraz skraje lustra stropu zdobione dekoracyjnymi szlakami z dekoracją roślinno-geometryczną. W nawę wbudowany głęboki drewniany chór muzyczny z pełną balustradą podparty dwoma słupami (budownictwo ludowe). Wyposażenie kościoła: drewniane, polichromowane ołtarze z ok. poł. XVIII w., główny z bramkami oraz dwa boczne istotnie przekształcone w stylu historyzmu (4 ćw. XIX w.). Późnobarokowa ambona z elementami wczesnego neoklasycyzmu wykonana w końcu XVIII w. Zachowany też prospekt organowy w stylu historyzmu (4 ćw. XIX w.). Ponadto w kościele: zespół drewnianych, polichromowanych rzeźb i obrazy olejne z XVIII w. oraz dzwon z 1652 r. Przy ogrodzeniu cmentarza figura św. Jana Nepomucena (1732) i krucyfiks z końca XIX w.

Zabytek dostępny przez cały rok.

Oprac. Iwona Rybka-Ceglecka, OT NID we Wrocławiu, 01.06.2016 r.

Bibliografia

  • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. II, Breslau 1889.
  • Słownik geografii turystycznej Sudetów Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy, Wrocław 1994, Tom 15.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Wrocław 2006.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1680 - 1689
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Droszków
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Kłodzko
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy