Spichlerz, Dębowiec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zachowany spichlerz jest pozostałością po zabudowaniach folwarcznych. Jest cennym zabytkiem ze względu na zachowaną charakterystyczną, ośmioboczną formę, niezwykle rzadko stosowaną w tego typu obiektach.

Historia

Pierwsza wzmianka na temat miejscowości Dębowiec pochodzi z ok. 1305 r. Jej powstanie miało miejsce prawdopodobnie w XIII w. Wówczas w Dębowcu osiedlili się osadnicy niemieccy, którzy nadali jej nazwę „Baumgarten”. Dzięki nim wieś zaczęła się rozwijać. Dębowiec, szybko stał się własnością szlachecką. W okresie reformacji znaczna część mieszkańców przyjęła wyznanie luterańskie i przejęła kościół przeznaczony katolikom. Kościół został im zwrócony w 1654 r. W 1793 r. właścicielem Dębowca został książę cieszyński Albert Sasko-Cieszyński od Marklowskich. Na przełomie XVIII i XIX w. został zbudowany spichlerz wraz z oborą na folwarku „Polskie”. Do 1910 r. był on użytkowany jako wieża wodna, następnie jako spichlerz. W 2002 r. miały miejsce prace renowacyjne obiektu, w celu zaadoptowania pomieszczeń na biura i mieszkania.

Opis

Spichlerz jest budynkiem murowanym, wzniesionym z kamienia i cegły, tynkowany. Został założony na planie ośmioboku, wewnątrz kolisty. Bryła budynku jest zwarta. Spichlerz od pd.-wsch. łączy się z prostokątnym budynkiem. Obiekt jest dwukondygnacyjny, przekryty baniastym, barokowym hełmem kryty gontem. Okna są niewielkie, prostokątne, niektóre z nich są zamurowane. Otwór wejściowy o jednoskrzydłowych drzwiach poprzedzony jest schodkami. W części parterowej sala przekryta jest sklepieniem żaglastym z tunelową klatką schodową.

Dostęp do obiektu ograniczony. Budynek dostępny z zewnątrz.

Oprac. Sabina Rotowska, OT NID w Katowicach, 14-12-2015 r.

Bibliografia

  • Górniak D., O Dębowcu i Olbrachcicach, Cieszyn 2001.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce t. VI,  woj. katowickie, z. 3, miasto Cieszyn i powiat cieszyński, red. Rejduch Samkowa I., Samek J.,  Warszawa 1974, s. 74.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen, Warszawa 2006, s. 234.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: przełom XVIII/XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Szkolna 41, Dębowiec
  • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. cieszyński, gmina Dębowiec
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy