Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

grodzisko, st. 1 - Zabytek.pl

grodzisko, st. 1


grodzisko średniowiecze wczesne Dąbrówka Mała

Adres
Dąbrówka Mała

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Szczaniec

Grodzisko należy do średnio zachowanych obiektów pochodzących z wczesnych faz wczesnego średniowiecza (przecięty przez kanał rzeczny).

Stanowisko wpisano do rejestru zabytków jako grodzisko wczesnośredniowieczne i miejsce występowania zabytków schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone na niewielkim wzniesieniu, ok. 3 km na południe od zabudowań zwanych Dąbrówka-Kolonia, na skraju lasu, nad kanałem Gniła Obra (Leniwa Obra).

Stanowisko w Dąbrówce Małej to owalne grodzisko nizinne o częściowo zachowanym wale, w części zniszczonym przez kanał Gniła Obra. Wał i majdan porośnięty jest drzewami i krzewami.

Historia

Grodzisko w Dąbrówce Małej funkcjonowało we wczesnym średniowieczu.

Stan i wyniki badań

Grodzisko było penetrowane podczas badań powierzchniowych, w trakcie których, w 1988 r., na powierzchni nie natrafiono na materiał archeologiczny. Badań wykopaliskowych w szerszym zakresie nie prowadzono, jedynie w 1964 roku sondażowe, ale brak jest publikacji sprawozdania z tych prac. Przekopanie przed laty kanału przez grodzisko spowodowało zniszczenie części jego wału i majdanu, a obecnie stwarza zagrożenie podmywaniem brzegów cieku, a tym samym dalszą degradacją zabytku.

Grodzisko jest dostępne przez cały rok, ale utrudnione jest dotarcie przez las, bowiem brak jest w pobliżu dróg utwardzonych.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 16.12.2017 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_08_AR.11695, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_08_AR.75737