Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Zamek - Zabytek.pl

Adres
Dąbrowa, Zamkowa 4

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. opolski, gm. Dąbrowa-gmina wiejska

Zamek w Dąbrowie stanowi przykład jednej z nielicznych na Opolszczyźnie rezydencji w stylu renesansowym z dekoracyjnymi elementami obronnymi.

Historia

Fundatorem wybudowanego w latach 1615-1617 zamku w Dąbrowie był Joachim von Tschetschau-Mettich, przedstawiciel starego śląskiego rodu wywodzącego się z Czech. Po 125 latach, późnorenesansowy, trójskrzydłowy zamek stał się własnością Franciszka Jana Larischa, który administrował zamkiem od 1740 do 1769 roku. W 1788 r. rodzina Ziegler-Klipphausen przejęła budowlę i założyła w 1805 r. park z oranżeriami, bażanciarnią oraz stawami hodowlanymi. W 1878 r. zamek został sprzedany księciu Alfredowi von Hatzfeld-Wildenburg - właścicielowi rezydencji Schoenstein w Nadrenii. Od 1893 r. zamek pozostawał w rękach rodu Hochbergów, książąt pszczyńskich. To oni, w latach 1894-1897 dokonali gruntownej przebudowy, nadając zamkowi dzisiejszy kształt architektoniczny. Wówczas, po pd. stronie wzniesiono zabudowania folwarczne. W 1920 r. Anna von Hochberg zawarła związek małżeński z dziedzicem Ciepielowic, doktorem praw Hermannem zu Solms-Baruth, który był ostatnim właścicielem dąbrowskiej rezydencji. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy rodzina Baruth otrzymała nakaz eksmisji z Dąbrowy. Przez kilka lat obiekt był niezamieszkały, dopiero przed wybuchem II wojny światowej NSDAP urządziła w nim szkołę dla nauczycielek. W czasie wojny w zamku mieścił się punkt reperacji mundurów niemieckiej armii. W 1945 r. mieścił się w nim sztab wojskowy I Frontu Ukraińskiego oraz lazaret. Po wojnie, latach 1948-1975 obiektem dysponował Wojskowy Ośrodek Szkolenia Rolniczego. Wtedy rozpoczęto remont zamku. Po przejęciu budynku przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu zorganizowano w nim sale wykładowe, czytelnię oraz pokoje noclegowe. Obecny właściciel - Uniwersytet Opolski planuje stworzyć w zamku Centrum Biznesowe.

Opis

Zamek położony jest w pd.-wsch. części Dąbrowy i w pd.-zach. części parku. Na południe od zamku znajduje się podwórze folwarczne.

Dwukondygnacyjny, murowany z cegły i otynkowany zamek jest obiektem czteroskrzydłowym z prostokątnym dziedzińcem otoczonym krużgankami. Nakryty został dachem dwuspadowym z lukarnami, facjatami i XIX-wiecznymi szczytami. Pięciokondygnacyjna wieża bramna, usytuowana pośrodku skrzydła pd. zwieńczona została baniastym hełmem z latarnią.

Zewnętrzne elewacje pn. i zach. są siedmioosiowe, wsch. sześcioosiowa, a pd. jedenastoosiowa. Rytm otworów okiennych od strony dziedzińca jest nieregularny. Na ścianach widoczne są pozostałości sgraffitowej dekoracji z motywami roślinnymi z 1. poł. XVII wieku. Znajdujące się od strony dziedzińca: portal główny, szczyty i facjaty są neorenesansowe i pochodzą z kon. XIX wieku. W narożniku zach., na dziedzińcu znajduje się wieloboczna wieżyczka, w której umieszczona została klatka schodowa. W narożniku pn.-wsch. wybudowano drewnianą loggię.

W przyziemiu pd. skrzydła układ wnętrz jest dwutraktowy, z sienią przejazdową pod wieżą. Sień nakryta sklepieniem kolebkowo-żebrowym. Skrzydła wsch. i pn. są jednotraktowe, zach. jednotraktowe z korytarzem od dziedzińca. Większość pomieszczeń przykrywają sklepienia kolebkowe, kolebkowe z lunetami bądź kolebkowo-krzyżowe, ozdobione późnorenesansową dekoracją stiukową. Pierwotne wyposażenie zamku nie zachowało się.

Dostęp do obiektu ograniczony.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 10.12.2015 r.

Rodzaj: zamek

Styl architektoniczny: renesansowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.18710, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.19082