Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół parafialny pw. św. Idziego - Zabytek.pl

kościół parafialny pw. św. Idziego


kościół przełom XVII/XVIII w. Czerwona Wieś

Adres
Czerwona Wieś

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. kościański, gm. Krzywiń - obszar wiejski

Kościół św.Idziego, ze względu na zachowane romańskie prezbiterium, zalicza się do najstarszych kościołów Wielkopolski.

Wraz ze swoim otoczeniem stanowi przykład dobrze zachowanego kompleksu sakralnego.

Historia

Kościół par. pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi pochodzi z 1. poł. XIII wieku. Jego fundatorami byli prawdopodobnie Awdańcy (właściciele Czerwonej Wsi, zwanej wcześniej Czerwonym Kościołem) lub książę Władysław Herman. W 1778 r. kościół został rozbudowany przez ówczesnego właściciela wsi, Ludwika Chłapowskiego. Od zach. dobudowano obecną nawę, dawną romańską nawę zamieniono wówczas na prezbiterium, a prezbiterium na zakrystię. W 1970 r. kościół został odnowiony.

Opis

Kościół par. pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi położony jest w centralnej części wsi, po pn. stronie drogi do Krzywinia. Na zach. od kościoła stoi drewniana dzwonnica z 1777 r., kryta gontem. Na dawnym cmentarzu przykościelnym znajduje się sześć nagrobków rodziny Chłapowskich, właścicieli Czerwonej Wsi. Do kościoła od strony pn. przylega cmentarz katolicki z murowaną kaplicą cmentarną z 1911 r. oraz pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z 1919 roku. Teren kościoła i cmentarza otacza mur kościelny wzniesiony w 2. poł. XVIII w., murowany z cegły, nakryty ceglanym daszkiem. W murze od strony zach. znajduje się brama główna z furtkami, prowadząca do wejścia do kościoła, od strony pn.-zach. natomiast - druga brama oraz furtka na teren cmentarza.

Kościół jest orientowany. W części romańskiej jest murowany z cegły o wątku wendyjskim i otynkowany. Późnobarokowa nawa, zbudowana na rzucie ośmioboku, nakryta jest stropem. Od zach. przylega do niej wąska prostokątna kruchta. Prezbiterium (dawna nawa) zbudowana na planie prostokąta, także nakryta jest stropem. Elewacje ujednolicone są płaskimi lizenami w tynku, z półkoliście zamkniętymi oknami w opaskach z kluczami. Dach pokryty jest blachą, nad częścią romańską dwu- i trzyspadowy z wieżyczką na sygnaturkę nad prezbiterium. Ośmioboczna nawa nakryta jest dachem kopulastym z czworoboczną, otwartą arkadami latarnią.

W kościele na uwagę zasługuje barokowo-klasycystyczny ołtarz główny z 1778 r. z figurą św. Idziego, dwa neobarokowe ołtarze boczne, ambona w kształcie kielicha z draperiami w stylu Ludwika XVI oraz tablice epitafijne Chłapowskich i Morawskich. Do XIX w. w kościele silny był kult św. Idziego.

Zabytek dostępny z zewnątrz, wewnątrz w czasie mszy - w niedziele o 7.30 i 11.00, w dni powszednie o 18.00.

oprac. Beata Marzęta, OT NID w Poznaniu, 17-10-2014 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_30_BK.167854, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_30_BK.128617